Solidární fond

spolkové prodejny

jak to funguje

Do solidárního fondu vybíráme peníze v rámci komunity, abychom mohli pomoci všem rodinám a studentům, kteří se chtějí zapijit do spolku, ale nemohou si dovolit jednorázový výdaj v podobě vstupního příspěvku.

Jak získat solidární členství

Solidární členství nabízíme rodinám a studentům, kteří chtějí být součástí spolkové prodejny a nakupovat potraviny se slevou, ale jejich finanční situace jim neumožňuje uhradit vstupní příspěvek. V rámci solidárního členství je vstupní příspěvek hrazen z fondu a člen platí pouze měsíční provozní příspěvky (500 Kč nebo 900 Kč dle zvoleného členství).

Pokud máte o solidární členství zájem, vyplňte prosím elektronickou přihlášku a do poznámky v krátkosti popište vaše důvody.
vyplnit příhlášku

jak do fondu přispět

Do Solidárního fondu je možné přispět libovolnou částkou. Můžete někomu zaplatit část nebo i celý vstupní příspěvek. Na solidární příspěvek vám můžeme vystavit potvrzení o daru (v takovém případě bude příspěvek nevratný) nebo si můžete po roce zažádat o jeho vrácení. Přičemž solidární příspěvek bude možné vrátit pouze v případě, kdy budou ve fondu volné prostředky (tzn. někdo se solidárním členstvím ukončí svoje členství).

→ Váš příspěvek do Solidárního fondu prosím pošlete opět na spolkový účet 2502636593/2010
Jako variabilní symbol uveďte vaše členské číslo (stejný variabilní symbol jako při platbě vstupního příspěvku)
→ Do zprávy pro příjemce napište "Solidární fond, Vaše celé jméno, Dar/Vratný příspěvěk".

Za každých vybraných 5.000 Kč nabídneme jedno solidární členství a vždy budeme nabízet tolik členství, kolik bude ve fondu prostředků.

DÍKY vašim darům MOMENTÁLNĚ NABÍZÍME 36 SOLIDÁRNÍCH ČLENSTVÍ. Děkujeme! ♡

REAL FOOD COMMUNITY z. s.